Techcombank | Báo cáo thường niên 2021

VI | EN

Techcombank sẽ luôn sẵn sàng cho những thách thức mới, vượt trội hơn mỗi ngày để thực thi sứ mệnh dẫn dắt hành trình số hóa của ngành tài chính, cung cấp những giải pháp chuyên biệt và trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, tạo động lực cho mỗi cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức phát triển bền vững và bứt phá thành công.”

Chủ tịch HĐQT

Ông Hồ Hùng Anh

“Năm 2021, Techcombank đã tiếp tục gia tăng cách biệt, tối ưu nguồn lợi nhuận giữ lại, tăng tốc đầu tư, tương tác với khách hàng, qua đó khẳng định vị thế là ngân hàng số hàng đầu Việt Nam, tiến tới mục tiêu trở thành top 10 ngân hàng lớn nhất trong khu vực.”

Tổng Giám đốc

Jens Lottner